Zbog čega treba raditi VERIFIED test?

Kome je VERIFIED test namenjen?

Već od samog početka trudnoće, jedna od glavnih briga buduće majke je da li je beba u stomaku zdrava. Iako su NIPT testovi, kao što je VERIFIED, ranije bili preporučivani samo trudnicama koje imaju povećan rizik od hromozomopatija. Sada se preporučuje svim trudnicama, ukoliko žele da budu sigurne u genetsko zdravlje svoje bebe. Imajte u vidu da je odluka o svim testovima u trudnoći lična odluka majke, koja može da se donese uz savet lekara koji vodi trudnoću.

Trudna sam. Da li treba da uradim VERIFIED test?

VERIFIED test se preporučuje svim ženama od 10. nedelje trudnoće.

O VERIFIED testu bi posebno trebalo da razmisle žene koje pripadaju sledećim kategorijama:

  • Trudnice starije od 30 godina
  • Trudnice kojima je procenjen visok rizik skrining testovima u prvom trimestru
  • Trudnice sa porodičnom istorijom poremećaja hromozoma
  • Trudnice u čijoj prethodnoj trudnoći je ustanovljena hromozomopatija
  • Za sve trudnice koje žele maksimalnu sigurnost i preciznost bez rizika od pobačaja

VERIFIED test je skrinig test koji Vam govori o verovatnoći da li beba ima neku od najčešćih trizomija, aneuploidija polnih hromozoma ili mikrodelecija.

Za razliku od dabl i tripl testa, VERIFIED je veoma precizan i pouzdan – ima 99,9% stopu detekcije, jer se oslanja na visoku sofisticiranu tehnologiju analize genetskog materijala vaše bebe, a ne na statističku verovatnoću. Zbog toga je verovatnoća za lažno pozitivnim i lažno negativnim rezultatima minimalna u odnosu na ostale skrining testove.

Kada se VERIFIED test radi?

VERIFIED test može da se radi već od 10. nedelje trudnoće, pre svih ostalih skrining i dijagnostičkih testova u trudnoći.

Koja je procedura?

Pošto se VERIFIED test radi iz uzorka krvi majke, procedura je ista kao i obično vađenje krvi i ne nosi nikakav rizik ni po mamu ni po bebu. VERIFIED kurirska služba nakon Vašeg poziva preuzima uzorak i on se šalje na analizu.

Kada uzorak stigne u laboratoriju, radi se sekvencionisanje celokupnog genoma bebe. Posmatra se između 28 i 30 miliona kopija genetskih materijala kako bi se ustanovilo prisustvo ili odsustvo najčešćih trizomija, aneuploidija polnih hromozoma i mikrodelecija.

VERIFIED test će otkriti i pol bebe. Ukoliko želite da se iznenadite, obavezno naznačite polje “Ne želim da znam pol bebe” na formularu za naručivanje VERIFIED testa i recite to svom ginekologu.

Rezultati iz laboratorije stižu za 6 radnih dana.

Šta rezultati testa govore mom lekaru i meni?

Kada dobijete rezultate VERIFIED testa i uradite prvi ekspertni ultrazvučni pregled, u kome se meri debljina nuhalnog nabora i širina nosne kosti kod bebe, zajedno sa lekarom ćete odlučiti da li su dalja testiranja potrebna. Invazivne dijagnostičke metode se rade kasnije u trudnoći – biopsija horionskih čupica se radi od 11. do 12. nedelje trudnoće, a amniocenteza od 16. do 20. nedelje.

Verified 3.0
Call Now Button