Šta je tripl test i kada se radi?

Tripl test ili test trostrukog probira je prenatalni test koji služi za procenu rizika od hromozomskih abnormalnosti deteta.

Cilj tripl testa je otkrivanje da li trudnica ima povećani rizik da rodi dete sa:

Daunovim sindromom
– Oštećenjem neuralne cevi
– Drugim poremećajima (npr. Edwardsov sindrom)

Tripl test daje za nijansu više informacija o eventualnim hromozomskim abnormalnostima od dabl testa, jer se dodaju još tri parametra iz krvi majke:

AFP – protein koji proizvodi fetus,
hCG – hormon koji stvara placenta i
Ue3 – estrogen koji stvaraju placenta i fetus.

Svim trudnicama se treba ponuditi tripl test, ali posebno se preporučuje rizičnoj grupi žena u koje spadaju trudnice starije od 35 godina, trudnice koj eus zavisne od insulina, žene koje imaju porodičnu istoriju gde su se rađale bebe sa anomalijama, a takođe i žene koje su tokom trudnoće koristile lekove ili neke štetne preparate.

Kada se radi triple test?

Savetuje se da se tripl test radi u drugom trimestru, tačnije od 14. do 20. nedelje trudnoće.

Kako se radi triple test?

Nije potrebno posebno da se pripremate za ovaj test. Biohemijski markeri se uzimaju iz krvi majke. Uzorak krvi se zatim šalje u laboratoriju na testiranje. Rezultati se obično dobijaju za nekoliko dana.

Osim nelagodnosti povlačenja krvi, nema poznatih rizika ili nuspojava povezanih sa tripl testom.

Triple test – rezultati i tumačenje

Rezultat nalaza je u obliku 1:n. Opisuje statističku verovatnoću da trudnica nosi bolesno dete.

Prilikom izračunavanja stepena rizika, u obzir se uzimaju starost majke, etničko poreklo, težina majke i starost trudnoće. Uzimajući u obzir sve ove parametre, kompjuterski se izračunava verovatnoća abnormalnosti kod fetusa.

Na osnovu matematičke verovatnoće, rizik se procenjuje kao nizak ili visok.

Trebalo bi znati da Triple test otkriva Daunov sindrom u 69% slučajeva.

Ukoliko je vrednost proteina koji proizvodi fetus visoka, to može biti pokazatelj nekog poremećaja, ali imajte u vidu da i druge okolnosti utiču na njegovu povišenost kao što je netačno određena starost trudnoće ili prisustvo još jednog fetusa.

Triple test – normalne vrednosti

Najčešće se kao granična vrednost uzima 1:250 tj.:

Ako je n<250 (npr. 1:200, 1:50 …) rizik je povećan.
Ako je n>250 (npr. 1:300, 1:1000 …) rizik je mali.

Loši rezultati tipl testa – šta dalje?

Ukoliko dobijeni nalaz ukazuje na povećani rizik od abnormalnosti, trudnica se upućuje na dodatne pretrage ili dijagnostičke postupke kojima će potvrditi ili ukloniti sumnja na abnormalnosti. Neke od naprednih pretraga uključuju:

– proveru tačnosti nedelje trudnoće ultrazvukom
– provera broja plodova
– detaljan ultrazvučni pregled (za otkrivanje vidljivih eventualnih abnormalnosti)
amniocentezu.

Koliko je pouzdan triple test?

Tripl test je statistička analiza. Rezultati govore samo o mogućim rizicima. Dakle, ovaj test ne dijagnostikuje mogući problem, nego signalizira ukoliko je potrebno da se uradi dodatno testiranje.

Zašto izabrati Verified 3.0?

VERIFIED test nije statistička analiza već dupla provera svih hromozoma vaše bebe čiji rezultati su mnogo pouzdaniji od triple testa.

VERIFIED test daje precizne rezultate o genetskom zdravlju bebe već od 10. nedelje trudnoće. Rezultati stižu za samo 6 radnih dana od davanja uzorka.

VERIFIED 3.0 je nova generacija prenatalnog testiranja sa do sada najpreciznijim i najpouzdanijim podacima. Verified 3.0 nudi medicinskim ekspertima novi, daleko precizniji i pouzdaniji uvid u stanje hromozoma fetusa i zbog toga nije potreno upućivati ženu na amniocentezu koja sa sobom nosi rizik po majku i dete.

VERIFIED 3.0 ima najmanji stepen neuspeha od svih testova – 0,1%.

Verified 3.0
Call Now Button