Loši rezultati dabl testa? Saznajte sve o double test-u

Tokom trudnoće, veoma je moguće da će lekar od trudnice tražiti da uradi niz testova kojim se utvrđuje da li je sa bebom sve uredu, to jest da li postoji neka hromozomska anomalija.

Skrining test prvog tromesečja, koji se najčešće radi je dabl test.

Šta se proverava dabl testom?

Dabl test meri dva hormonska markera iz krvi majke: hCG i AFP (koji se još zove i PAPP).

Dobijeni rezultati se statistički obrađuju tako što im se dodaju individualni parametri trudnice: godine, težina, vrsta trudnoće (blizanačka ili vantelesna oplodnja), kao i to da li je trudnica pušač.

Ovako statistički obrađeni podaci prikazuju rizik od najčešćih trizomija – 21, 18 i 13.

Kada se radi dabl test?

Dabl test se radi između 12. i 14. nedelje trudnoće sa 80 odsto preciznosti.

Kako se radi dabl test?

Dabl test se sastoji od dva dela – ultrazvuka i vađenja krvi majke. Ultrazvuk je važan jer pomoću njega lekar vidi položaj i stanje placente, prisustvo nosne kosti i položaj srca. Nosna kost je važan pokazatelj kada je u pitanju prisustvo ili odustvo genetskih anomalija, jer se ona kod beba koje imaju neke anomalije razvija kasnije.

Ultrazvuk takođe određuje i debljinu nuhalnog nabora, koja takođe može pokazati na prisustvo ili odustvo genetske anomalije. Nabor do 3 milimetra se smatra normalnim, a svaki milimetar više pokazuje da je dete možda obolelo od Daunovog sindroma ili neke druge anomalije.

Nakon ultrazvuka, takođe se proverava i krv majke. Stručnjaci preporučuju da oba pregleda treba uraditi istog dana, ali prihvatljivo je krv izvaditi do 48 sati posle ultrazvuka.

Kako se tumače rezultati double testa?

Rezultati double testa su zapravo statistički podaci, koji funkcionišu tako što se ti rezultati porede sa rezultatima drugih žena. Plastično objašnjeno, ukoliko je rezultat 1: 4000, to značida među 4000 žena koje imaju iste parametre kao i vi, jedna beba oboli od neke hromozomske anomalije.

Ukoliko je postotak niži, recimo 1:150, što znači da od 150 žena jedna rodi dete sa nekom hromozomskom anomalijom, ginekolog bi trudnicu mogao da uputi na dalja ispitivanja.

sta je dabl test

Koliko je dabl test pouzdan?

Dabl test pokazuje statističku verovatnoću da postoje neke hromozomske aberacije kod bebe. Podaci kažu da je statistika tačna u 80 odsto slučajeva, ali i kada su rezultati loši – to ne znači da je beba sigurno bolesna.

Dabl test normalne vrednosti

Dabl test ima cut off liniju — vrednost rizika ispod koga se smatra da je rizik nizak. Pa tako, ako je vrednost te linije 250, 1:3500 bio bi „normalan“ rezultat, dok je recimo 1:50 rezultat koji ukazuje na visok rizik.

Dabl test loši rezultati?

Rezultate dabl testa tumači lekar, u saradnji sa genetičarom. Rezultati se prezentuju roditeljima, a zatim roditelji odlučuju da li žele da idu na dalje dijagnostičke testove, i koje.

Rezultate dabl testa treba tumačiti u saradnji sa lekarom i genetičarom, kako bi budući roditelji mogli da odluče o tome da li žele dalju dijagnostiku i koja vrsta testova je pogodna za njih.

Ukoliko postoji velika verovatnoća da postoji neka hromozomopatija, lekari predlažu amniocentezu, biopsiju horionskih čupica.

Zašto odabrati Verified test?

Za razliku od statističkog dabl testa koji pokazuje samo verovatnoću, odnosno rizik da će se beba roditi sa genetskim poremećajem, VERIFIED prenatalni test daje pouzdanije rezultate i uvid u sliku svih bebinih hromozoma.

Iz uzorka krvi majke izdvaja se slobodno – cirkulišući DNK ploda, a najsavremenijom tehnologijom sekvencioniranja genoma bebe dobijamo pouzdane rezultate bez obzira na godine mame ili druge faktore rizika.

Na osnovu samo jedne epruvete krvi majke sa više od 99 odsto preciznosti ustanovljava da li je beba genetski zdrava, a ova procedura potpuno je bezbedna i za majku i za bebu.

Verified 3.0
Call Now Button