CTG pregled u trudnoći

Redovne kontrole i pregledi kod lekara način su na koji trudnice mogu da prate razvoj bebe u stomaku, ali i svoje zdravlje dok su u drugom stanju. U zavisnosti od perioda trudnoće u kom se nalaze, lekari preporučuju različite preglede i procedure kako bi se što detaljnije ispratilo stanje i mame i bebe.

Pored redovnih ultrazvučnih i ginekoloških pregleda, prenatalnih analiza i ispitivanja, spominje se i CTG pregled u trudnoći. Šta je CTG, kada se radi, kako i zbog čega?

Šta je CTG pregled?

CTG pregled (kardiotokografija) predstavlja dijagnostičku metodu praćenja materičnih kontrakcija i srčanih tonova bebe. Na ovaj način se registruje rad srca bebe i beleži se u vremenu, ali i postojanje (ili ne) kontrakcija materice, odnosno beleženje tonusa materice.

Zašto se radi CTG u trudnoći?

Cilj je da se utvrdi kondicija deteta, da li postoji “patnja” ploda, ali i da li postoje kontrakcije materice koje mama još ni ne oseti. Na ovaj način procenjuje se nastavak trudnoće i način na koji se ona odvija i prati.

Normalan rad bebinog srca je između 110 i 160 otkucaja u minuti, a kada se beba pomera – povećava se. Ako bebino srce reaguje na odgovarajući i očekivani način na pomeranje bebe to je znak da dobija dovoljno kiseonika iz placente i da je sve u redu. Zahvaljujući CTG pregledu može se utvrditi i na koji način kontrakcije materice utiču na bebu, njenu aktivnost, stanje i otkucaje srca.

Jačina kontrakcija se meri skalom od 0 do 100. Kontrakcije koje su veće od 60 mogu indikovati na otvaranje grlića, a kontrakcije jačine između 80 i 100 smatraju se porođajnim.

Kada se radi CTG?

Preporuka nekih lekara je da se CTG pregled radi u trećem trimestru trudnoće, neki preporučuju da se od 36. nedelje radi jednom nedeljno – preventivno, dok neki lekari smatraju da je CTG u trudnoći potrebno raditi samo u slučajevima rizičnih trudnoća.

Ginekolog može preporučiti CTG test u slučaju da:

  • postoji sumnja da su pokreti bebe usporeni ili da su postali neredovni
  • postoji sumnja da posteljica ograničava dotok krvi do bebe, što direktno utiče na rad srca bebe
  • postoji dokaz da je nizak nivo plodove vode
  • u pitanju je blizanačka trudnoća
  • trudnica pati od dijabetesa ili hipertenzije

Kako se radi CTG pregled?

CTG pregled može trajati između 20 i 60 minuta. Trudnica leži opišteno na jednoj strani tela ili na leđima, dok joj se oko stomaka vežu dva pojasa – jedan na koji se priključuje monitor za merenje pulsa bebinog srca i drugi – koji služi za merenje jačine kontrakcija materice.

Potrebno je da beba tokom ovog pregleda bude budna i aktivna, kako bi mogao da se isprati rad bebinog srca tokom kretanja i u odnosu na stanje mirovanja.

Verified 3.0
Call Now Button