Prvi ultrazvuk u trudnoći – šta očekivati?

Prvi ultrazvuk u trudnoći – šta očekivati?

Prvi ultrazvuk u trudnoći – šta očekivati? Prvi ultrazvuk u trudnoći je neverovatno iskustvo! Evo šta sve trudnice mogu da očekuju na prvom ultrazvuku. Ultrazvuk je bezbolni dijagnostički test koji se oslanja na zvučne talase i većina žena ima najmanje jednu ovakvu...
Šta je biopsija horionskih čupica (CVS)?

Šta je biopsija horionskih čupica (CVS)?

Šta je biopsija horionskih čupica (CVS)? Invazivna prenatalna metoda koja dijagnostikuje hromozomske abnormalnosti kod fetusa naziva se biopsijom horionskih čupica, jer podrazumeva uzimanje dela placente koju zovemo horionskim čupicama. Kako se radi biopsija...
Jakobsonov sindrom

Jakobsonov sindrom

Jakobsonov sindrom Jakobsonov sindrom predstavlja genetsko stanje koje se karakteriše dodatnim Y horomozomom koji je prisutan u svim ćelijama, a javlja se kod jednog od sto hiljada novorođenčadi, a dvostruko je verovatnije da će se javiti kod devojčica nego kod...
Šta je hromozom?

Šta je hromozom?

Šta je hromozom? Hromozomi su makromolekuli (telašca) koji se mogu uočiti u jedru ćelija za vreme njihove deobe. Najveći deo DNK (čovekovih gena) smešten je upravo u hromozomima. Izgled hromozoma je veoma karakterističan i prepoznatljiv: sastoji se od dve hromatide...
Šta sve treba da znate o blizanačkoj trudnoći

Šta sve treba da znate o blizanačkoj trudnoći

Šta sve treba da znate o blizanačkoj trudnoći Dve bebe – dvostruka sreća, ali i dvostruka briga. Ipak, nemojte unapred da se brinete. Većina žena koje nose blizance imaju sasvim urednu trudnoću i u potpunosti zdrave bebe. Doduše, blizanačka trudnoća sa sobom nosi...
Call Now Button