Šta je Volf-Hiršhornov sindrom?

Šta je Volf-Hiršhornov sindrom?

Šta je Volf-Hiršhornov sindrom? Volf-Hiršhornov sindrom (VHS) je redak hromozomski poremećaj koji odlikuje usporen razvoj, psihički i fizički, dismorfijom lica, višestrukim kongenitalnim anomalijama, kao i epilepsija. Rođenjem se veoma teško može primetiti da beba...
Trudnoća posle 40 – Kakvi su rizici?

Trudnoća posle 40 – Kakvi su rizici?

Trudnoća posle 40 – Kakvi su rizici? Kao posledica odlaganja roditeljstva, nije retkost da parovi po prvi put postanu roditelji nakon 40. godine života. Šansa za potomstvo je manja ali mogućnost za ostvarivanje u ulozi roditelja postoji i u petoj deceniji života. U...
Da li je daltonizam nasledni poremećaj?

Da li je daltonizam nasledni poremećaj?

Da li je daltonizam nasledni poremećaj? Daltonizam je uglavnom genetsko oboljenje, mada u ređim slučajevima može nastati kao nus efekat korišćenje pojedinih lekova. Neprepoznavanje boja, uglavnom crvene, zelene i plave, obično se prenosi sa roditelja na dete. Gen...
Call Now Button