Detaljan pregled u aneuploidije i kako nastaju

Detaljan pregled u aneuploidije i kako nastaju

Detaljan pregled u aneuploidije i kako nastaju Aneuploidije, ili heteroploidije, najjednostavnije rečeno, predstavljaju abnormalan broj hromozoma u ćeliji. Normalno, ljudska telesna ćelija sadrži 46 hromozoma – 23 nasleđena od oca i isto toliko od majke. U...
Šta je Di-Džordžov sindrom?

Šta je Di-Džordžov sindrom?

Šta je Di-Džordžov sindrom? Di-Džordžov sindrom je vrsta hromozomske abnormalnosti, genetski poremećaj uzrokovan delecijom, odnosno brisanjem dela hromozoma 22. Reč je o strukturnoj promeni hromozoma, a ne o numeričkoj, kao što je slučaj s nekim već dobro poznatim...